Hazır Web Tasarım Kullanım Sözleşmesi
Bioweb Yazılım Web İçerik Yönetim Sistemi Kullanım Sözleşmesi

Madde 1 -Taraflar

1.1- Telif Hakki Sahibi: Bioweb Yazılım E-mail: bilgi@bioweb.com.tr

1.2 –Müşteri: Web içerik yönetim sistemini kullanarak Web Tasarım hizmetini satın alan firma yâda gerçek kişi.

Madde 2- Konu

İşbu sözleşmenin konusu, Bioweb Yazılım tarafından üretilen hazır web tasarım programı, web içerik yönetim sistemini aracılığı ile oluşturulan web sitelerini işleyişine dair tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Madde 3- Sözleşme Konusu Hizmet/Ürün

Bioweb Yazılım, hazırlamış olduğu web yazılımının, müşteri tarafından web paket ve sürümünün kullanımı, bu yazılımın çalışması için gerekli sunucu hizmetinin sağlanması, web yazılımı ile ilgili telefon ya da e-mail ile yapılan başvurularda, Destek Hizmetinin verilmesi. Alınan web paket ve sürümüne ait yazılım güncellemelerinden, müşterinin faydalanmasıdır.

Madde 4- Genel Hükümler

4.1- Müşteri, www.biowebyazilim.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile Bioweb Yazılım müşterinin web sitesini açar. Bioweb Yazılım ya gerekli bilgiler (Web sitesi için kullanılacak Domain, iletişim bilgileri, içerik materyalleri vb.) müşteri tarafından sağlanmadığı takdirde bu süre uzayabilir.

4.3- Sözleşme konusu hizmetin verilmesi için ürün bedelinin ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Bioweb Yazılım hizmetin verilmesi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Ancak bu durum Müşterinin sözleşmeden kaynaklı kullanım sebebiyle Bioweb Yazılım’a ödemekle yükümlü olduğu sözleşme bedelinin ödenmesine, talep ve tahsiline engel değildir.

4.4- Sözleşme süresince web paketinin güncellemelerine müşterinin ücretsiz olarak geçiş hakkı vardır. Kullanılan web paketlerinden Üst paketlere veya farklı web paketlerine geçiş ayrıca ücretlendirilir. Müşteri bu hususu gayrikabili rücu olarak kabul etmektedir.

4.5- Teknik destek ekibi, mesai saatleri içinde gelen istek, talep ve arıza bildirimini en geç 24 saat içerisinde cevaplayacaktır. Her türlü talebin info@biowebyazilim.com e-mail hesabına iletilmesi gereklidir.

4.6- Müşteri web sitesinde kullanılan fotoğraf, video, müzik, logo, ürün, doküman ve benzeri materyallerin lisans hakları hakkında Bioweb Yazılım‘ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bundan dolayı Bioweb Yazılım’a karşı herhangi bir talep, tahsil istemi, takip ya da benzeri bir hukuki, idari, resmi işlem ve/veya takibat olduğu takdirde bunlardan kaynaklanan her türlü tazminat ve sorumluluğu karşılamayı müşteri gayrikabili rücu olarak kabul etmektedir. Bu hususlar için ayrıca ihtara gerek yoktur.

4.7- Web Paket ödemeleri banka havalesi ile TL olarak yapılır. Döviz ile yapılan ödemeler, ödemenin yapıldığı günkü saat 15.00’e kadar olan Merkez Bankası efektif satış kurundan TL ye çevrilir.

4.8- Temerrüt kendiliğinden süre bitiminde oluşmuş olacaktır.

4.9- Müşteri aldığı hizmetin ayıbı varsa proje tesliminden sonraki 30 gün içinde Bioweb Yazılım’ a yazılı olarak bildirmediği takdirde Bioweb Yazılım’ın müşteriye karşı ayıp için tekeffül borcu kalmaz.

4.10- Web içerik yönetim sisteminin, web programının tüm açık kod hakları Bioweb Yazılım’ a aittir. Bu kodlar üzerinde Müşteri hiçbir hak iddia edemez. Sözleşme süresince müşteri Bioweb Yazılım Hosting sistemini kullanır. Web Programları ve Bioweb Yazılım‘ ın ürettiği diğer web tabanlı programlar Bioweb Yazılım Hostingleri dışında barındırılamaz ve müşteriye açık kodlara erişebileceği FTP bilgileri verilmez.

4.11- Web sitesinin içeriğinden, teknik ve hukuki olarak müşteri sorumludur. Bu yüzden Müşteri; Bioweb Yazılım’a yöneltilebilecek olan vede ortaya çıkabilecek, çıkacak ve çıkması muhtemel her türlü zararı tazmin etmeyi ve sorumluluğu almayı gayrikabili rücu olarak kabul, ikrar, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.12- Müşteri telif haklarını ihlal edecek, sistemin çalışmasını engelleyecek, sistemin kaynak kodlarının çalınması vb. herhangi bir müdahalede bulunmaz, başkaları tarafından bulunulduğundan şüphe eder ise derhal yada en geç 2(İki) gün içinde Bioweb Yazılım’ a durumu mail, ihtarname veya iadeli taahhütlü tebligatla yazılı olarak haber verir.

4.13- Bioweb Yazılım Hosting sistemimizi kullanan web siteleri, T.C. Kanunlarına aykırı mal ve hizmet satamazlar.

4.14- Telif ve lisans haklarına muhalif program ve içerik yayınlanamaz.

4.15- Mail sunucu ve e-mail hesabı kullanılarak, spam mail, toplu mail gönderilemez.

4.16- Bu sözleşme, bedeli ödenmiş tarih dönemi için geçerlidir. Yeni dönem için belirlenen hizmet bedelinin ödenmesi halinde süre 1 dönem uzamış olacaktır.

4.17- Web sitelerinin içerik ve ürün girişi müşteriye aittir. Bioweb Yazılım Web sitelerinin içeriğinden sorumlu değildir. İçeriği müşteri girmek zorundadır. Bioweb Yazılım Müşteriye içeriği girmesi ve web admin panelini öğrenmesi için gerekli eğitimi ve desteği ücretsiz sağlamaktadır.

4.18- Web sitesi için tescil edilen domain adı tescil kurallarına göre daha sonra değiştirilemez. Web sitesi adının değiştirilebilmesi ayrı ücretlendirmeye ve bedele tabidir. (İşbu sözleşmeye göre değişiklikten kasıt; domain adındaki herhangi 1(Bir) adet harf, ünlem, rakam yada karakterin başkasıyla değiştirilmesidir).

4.19- Web Sitesi için tescil ettirilen domain, tescil süresi bittiğinde, yeni tescil ücreti ödendiği müddetçe Müşteriye aittir. Tescil takibi Bioweb Yazılım’da olsa bile, belirtilen sunucuya yönlendirilmesi ve transferi istenebilir. Tescil bitiş tarihi yaklaştığında sizlere e-posta ve/ veya sms yoluyla mesaj gönderilecektir. Belirtilen zamanda tescil ücretinin yatırılması gereklidir. Tescil süresinin uzatılmasının sorumluluğu müşteriye aittir.

4.20- E-mail hesaplarının tanımlanması, şifre değişimi, e-mail iptali gibi işlemlerin nasıl yapılacağı, http://www.biowebyazilim.com destek bölümünde anlatılmıştır. Bu işlemler müşterinin takibinde ve sorumluluğundadır.

4.21- Hizmet bitiş tarihinizden 15 gün önce sizlere yeni dönem için ödeme tebligatı yapılacaktır. Bitiş tarihini 7 gün geçmesine rağmen, ödemesi yapılmayan hizmetler, kapatılacaktır. Ve bu süreden sonra yapılan ödemeler cezalı alınacaktır. Müşteri; bu durumu gayrikabili rücu olarak kabul, ikrar, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.22- Ödeme yapılıncaya kadar, hizmeti başlatmama / durdurma hakkımız saklıdır.

4.23- Oluşturulan Web Sitelerinin altında Bioweb Yazılım logosu, yazısı ve linki kullanılacaktır.

4.24- Müşteriye verilen e-mail kontrol panel şifresinin güvenliğinden tamamen müşteri sorumludur. Herhangi bir ortamda çalındığı / kaybedildiği iletilirse şifreler değiştirilir.

4.25- Sözleşmede belirtilen e-posta adresiniz ve/veya adresiniz, tebligat adresi olarak kabul edilir.

4.26- Bioweb Yazılım tarafından müşteriye sunulan Hosting alanına belirtilen 1(adet) domain DNS tanımlaması yapılır. Bu domain adının değiştirilmesi istenemez, bu alan bir başkasına satılamaz, kiralanamaz. Bir başkasının kullanımına sunulamaz.

4.27- Müşteri Hosting hizmeti alırken, Bioweb Yazılım sunucusundaki Hosting sistemini, mail sistemini ve programları aynen kabul etmiş sayılır. Kendi isteğine göre program kurulumu talep edemez. Bunun dışındaki hususlar ayrı ücretlendirmeye ve masrafa tabidir.

4.28- Bioweb Yazılım müşteriye sunduğu hizmette, Turkcell Superonline, Türk Telekom hatlarında, uydu ve haberleşme, network sistemlerinde olabilecek arızalardan dolayı, sisteminin kesintiye uğramasından, sorumlu tutulamaz. Kesintiye uğradığı süre kadar verilen hizmet uzatılır, bunun haricinde Müşteri başka bir hak veya tazminat talep edemez.

4.29- Bioweb Yazılım, 30 gün önceden e-mail aracılığıyla tebligat yaparak, bir sonraki döneme ait hizmetin süre ve şartlarını, verilen hizmetin bedelini değiştirebilir veya bu hizmetlere son verebilir. Müşteri yeni şartları kabul etmediği taktirde, Bioweb Yazılım, bildirimde bulunarak bu sözleşmeyi sona erdirebilir. Müşteri Domain ini başka bir altyapı hizmet sağlayıcısına transfer ederek hizmetine devam edebilir.

4.30- Sözleşmede, belirtilen Hosting alanı büyüklüğü ve pop3 e-mail sayısı web planlarına göre sınırlıdır. İlave talebi olduğunda, ek bedel tahsil edilir.

4.31- Sanal Pos İşlemleri tamamen müşteriye aittir. Banka Sanal post sistemlerinden kaynaklanan problemlerden Bioweb Yazılım sorumlu değildir.

4.32- İşbu sözleşme, Müşteri ürünü talep etmesiyle yürürlüğe girer, müşteri ürünü talep ettikten sonra sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

Madde 5- Hizmet Özellikleri ve Opsiyonlar

Seçilen paket özelliklerinde ve sipariş formunda belirtilmiştir.

Madde 6- Satın Alınan Hizmetler

Seçilen paket özelliklerinde ve sipariş formunda belirtilmiştir.

Madde 7- Hizmet İptali

Müşteri, sözleşme konusu hizmetin tesliminden itibaren 30 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Bioweb Yazılım’a noter yoluyla ihtarnameyle bildirimde bulunulması (İhtarnamenin Bioweb Yazılım tarafından belirtilen süre içinde tebellüğ olunması şartıyla) ve ürünün 8. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, müşteriye verilen Bioweb Yazılım Web paketinin, Bioweb Yazılım Bayisine veya merkezine iade faturası ya da faturanın aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli müşteriye iade edilir.

Madde 8- İptal Edilmeyecek Hizmetler

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek hizmetler, tek kullanımlık hizmetler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, sarf malzemeleri, domain alımı ve hizmet, müşteriye özel tasarım uygulamaları için iptal hakkı kullanılamaz, bu hizmetlerin ücretleri müşteriye fatura edilir ve iptal edilemez. Bedel iadesi istenemez.

Madde 9- Yetkili Mahkeme

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, İstanbul-Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Bioweb Yazılım Web İçerik Yönetim Sistemlerini kullanan tüm müşterilerimiz bu sözleşmede geçen maddeleri sözleşmeyi imzalamak gerektirmeden kabul etmiş sayılır.

TEKLİF AL